Deraslužby s.r.o.

dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Dezinfekce

ničení mikroorganismů

Dezinsekce

hubení hmyzu

Deratizace

hubení hlodavců

Lubomír Smolík

+420 775 984 777

MVDr. Daniel Honzák

+420 601 362 447